Софийските лекари подкрепиха протестите м.Март 2016г. организирани от НСОПЛБ и БЛС с ефективно спиране на работа на 31.03.2016г.
Copyright © 2016
             ДСОПЛ
На 3 декември 2016г. в Гранд хотел България са проведе Отворена среща- дебат на софийското дружество с участие на колеги от цялата страна. Срещата протече при изключително голям интерес с над 200 участници и 20 фирми. Новото ръководство на ДСОПЛ включи в програмата и дебата най-актуалните теми: Пръстовия автентификатор, бюджета,  промените в диспансерното наблюдение и профилактичните прегледи от 1.1.2017г. , медицинските бележки и др.  Още снимки може да видите и изтеглите от тук