ДРУЖЕСТВО   НА   СОФИЙСКИТЕ   ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ   ЛЕКАРИ
официален   сайт   на   ДСОПЛ
СИЛНИ СМЕ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
   телефон: +359 886007460      e-mail: dsoplus@gmail.com

ПОСЕТИТЕЛИ


Stats Of Hits
Лекарят от СИМП прегледал пациента и установил необходимостта от допълнителни изследвания, консултации или хоспитализация издава съответните направления виж и изтегли от ТУК (6.03.2020) 

Важно съобщение
съгласно чл.19 ал.1т.5 от Устава на ДСОПЛ членството в Дружеството се прекратява при невнасяне на членски внос повече от 12 /дванадесет/ месеца
ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСТВО И ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС:
КЛИКНИ ТУК

Нов Видеоурок: Подаване на направление за ТЕЛК по електронен път виж ТУК (25.05.2022г)
Видео урок: подаване на годишен отчет за отпадъците 2021г.  по електронен път към НИСО виж ТУК
Видеоурок: изтегляне на сертификат за преболедувало от Ковид лице: виж ТУК
Процедура за промяна на данни в НЗИС / грешки при въвеждане на имунизации/ виж ТУК
Поради възникналите проблеми с наличността на  спринцовки от 1сс  в аптечната мрежа от  "Момина крепост" поеха ангажимент да изпращат по куриер при нужда към всеки ОПЛ . За заявки може да ползвате следните координати:
      тел.: 0885047666 в работно време
     мейл:  trade@mkrepost-bg.com
Спринцовките са опаковани по 100 бр./кутия /. Минималното количество за доставка е една кутия . Цена 14.80 лв. с ДДС за кутия. Фактури издават за всяка заявка, независимо от стойността.
Изтегляне на сертификат за ваксинирано лице от национален регистър-видеоурок : виж ТУК
Въвеждане на ваксинация в програма Хипократ , видеоурок: виж ТУК
Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия7 виж ТУК
Препоръки на експертни съвети по специалности към ОПЛ за прилагана на ваксини срещу Ковид-19 виж ТУК (17.02.2021)
С електронен подпис може да разгледате своето здравно досие. От панел "имунизации" може да разпечатате собствен сертификат за ваксиниране (ако сте ваксинирани).
вход: от ТУК
Видео урок - Издаване и подписване на електронно направление за ТЕЛК Виж ТУК
Не е наше задължение да въвеждаме към него епикризи, консултации и други документи! Това е задължение на ТЕЛК след постъпването на документите.
Новите електронни рецепти - нормативната база за работа с тях е  описана в Глава седма на Наредба 4 от 18 Декември
виж ТУК

Показания за издаване на направление за PSR тест и изключващи критерии изтегли ТУК

Инструкции за провеждане на домашна карантина (за пациента) изтегли ТУК 04.11.2020г.

Предложение за налагане на изолация/карантина в домашни условия към Директора на СРЗИ от ПИМП/ задължително по чл.61 ал.5 от ЗЗ/. Изпраща се в PDF формат, подписан с ел. подпис на мейл: director@srzi.bg, изтегли ТУК
НРД 2020-2022 и какво още (не) знаем за него? виж ТУК
В презентацията от Конференцията м.02 на ДСОПЛ ще намерите важни указания и  практически съвети при работата в условията на НРД 2020
Указание - инструкция за регистрация в Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg   виж ТУК, Заявление- образец виж ТУК 22.4.2020г.
Видеоурок: как да подадем скенирани формуляри за преизбор в ПИС? виж ТУК
Разпореждане на НОИ - не се издават болнични за гледане на здраво дете, поради затваряне на детски ясли и градини виж писмото ТУК
Етиология, диагноза, профилактика, лечение на COVID 19 на Руската федерация 22.03.2020г. виж ТУК
COVID-19 етиология, патогенеза, диагноза , клинична картина, поведение, лечение, прогноза 19.03.2020г.
Пред и следхоспитализационните изследвания и консултации са агажимент на лечебното заведение за болнична помощ според НРД 2020,виж и изтегли от ТУК   (6.03.2020)
Лекарят от СИМП прегледал пациента и установил необходимостта от допълнителни изследвания, консултации или хоспитализация издава съответните направления виж и изтегли от ТУК (6.03.2020) 
До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане -  вижте  тук
Задължителна обява за подлежащите на имунизации, профилактични и диспансерни прегледи за 2020г. свали от ТУК
Протокол за поставяне свали от ТУК
Становище- предложение на ДСОПЛ относно въвеждането на СУПТО виж ТУК
СУПТО, "облекчено" СУПТО или без СУПТО? виж вариантите ТУК
Напътствия по прилагане на Наредба Н-18 за касовите апарати съгласувани с НАП от 1.2.2020г.(30.12.2019) виж ТУК
Нова НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА  в сила от 1.1.2020г. виж ТУК
нова блана  за насочване към ТЕЛК виж ТУК
Здравен профил на България, доклад на Европейската комисия за 2019г.
Важни указания и препоръки относно неявилите се за имунизации през 2019година (19.12.2019) виж ТУК
Нова НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА  в сила от 1.1.2020г. виж ТУК
Предложение за бюджет на ПИМП 2020 на ДСОПЛ /13.11.2019/ виж ТУК
ОПЛ не е длъжен да издава болнични листове по "нареждане"  на СИМП и/или лекар по дентална медицина виж ТУК
Указания  относно реда на получаване отпускане и отчитане на противогрипни ваксини по нац.програма. Виж тук
МЗ разпореди: "Само в определени случаи по целесъобразност могат да бъдат изискани всички данни за проведенените имунизации" пълния текст на писмото виж ТУК /10.09.2019/
Препоръки и указание за издаване на лични здравно-профилактични карти виж тук- ОБНОВЕНА!  3.09.2019
Служителите на  Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена ЛЗПК, без дозии серийни номера на вписаните имунизации виж писмото
Важни промени в Наредба 4, касаещи реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти виж ТУК /27.08.2019/
НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ОТДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ДВ брой 56 от 16.VII.2019
Писмо на МЗ до управителите на ЛЗ за ПИМП относно неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност виж ТУК 31.07.2019
Практически указания за ОПЛ може да видите ТУК   и  разпечатате от ТУК
Становище на СЛК на БЛС относно исканата от СРЗИ справка за ваксинопрофилактиката с MPR в периода 2001-2019г.(1.7.2019г.) виж ТУК      Отговор на доц. А.Кунчев 5.07.2019
Относно  изисканата справка за морбилно покритие в периода 2001-2019г. виж ТУК
Изпращането на таблиците с ценоразписа е отменено от МЗ! 11.06.2019 виж писмото ТУК
Информация относно писмо на СРЗИ за ценоразпис на ЛЗ  , препоръки и примерна таблица във формат за изпращане до МЗ и СРЗИ (10.06.2019)
Препоръчителен алгоритъм при уведомяване и отказ от имунизации. Обява за ваксиниране 2019г./за вратите/6.05.2019/
СРЗИ започва тематична проверка за задължителните имунизации. Виж писмото ТУК (22.04.2019)
Указание на СРЗИ относно ранна диагностика на морбили (16.04.2019)
Писмо на ДСОПЛ до СРЗИ относно предстояща тематична проверка (10.04.2019)
От 3 юни 2019г. практики  регистрирани от лекар без специалност по ОМ или вътрешни, детски болести или спешна медицина ще бъдат заличени.
запитване до СЗОК виж ТУК, отговор от СЗОК виж ТУК
НАРЕДБА № 1от 26 март 2019 г.
за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“
Приложение 12а 2019/ дейности по профилактика, рискови групи / от Анекса към НРД с нанесени в жълто ВАЖНИ промени
От 1.01.2019г. издаването на Медицинско за встъпване в брак не е в пакета услуги заплащани от НЗОК
Писмо на ДСОПЛ относно исканата справка за издадените болнични листове (6.11.2018)
Указание на ДСОПЛ относно новата наредба за застраховане (12.10.2018)
Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)
                                                                                                                           
Приложение 12а / дейности по профилактика, рискови/ от НРД 2018 с нанесени в жълто ВАЖНИ промени отразяващи допълненията внесени с Анекса към НРД

Писмо на НЗОК относно информация предоставяна за отчитане на групови практики (15.06.2018)
Протокол от срещата между БЛС-НЗОК(21.06.2018)
Указание на СЗОК относно изписване на комбинирана терапия за J44.8 в сила от 16.06.2018
Указание на НЗОК относно изследванията и консултациите по искане на ТЕЛК виж тук (31.05.2018)
      Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)
Практически указания за ОПЛ по прилагане на GDPR Европейски регламент за защита на личните данни (17.05.2018)
Указание на НЗОК относно изписване на медикаменти на пациенти с ХОББ и тест-ленти (11.05.2018)
Длъжностна характеристика за медицинска сестра/специалист по здравни грижи 2018
Указание на НЗОК и БЛС РД-16-9/4.04.2018г.за валидноста на бланките(първични медицински документи)
Бланка МЗ-119 за санаториално лечение - изисквания на НОИ София и начина на попълване вижте ТУК

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.(ДВ брой 28 от 29 март)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)
Промени в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр.27) в сила от 1 Април (27.03.2018)
Новите указания на НЗОК за отчитане на сумите по чл.37 от м. Март 2018 (21.02.2018)
Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/

Пред и след хоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ. Това е   регламентирано в НРД 2020 - може да разпечатате от ТУК (обновена 6 март 2020г.)Copyright © 2016-2019
                   ДСОПЛ
Global Family Doctor
НСОПЛБ
БЛС
споделяне в социални мрежи


Дарителската сметка
виж ТУКЕлектронна Академия за
Продължаващо Медицинско Обучение
Обучителни модули Клинични модули Видео
Казуси тестове,Ръководства,Статии
Регистрирай се тук

БЛС-СЛК

ВАЖНО!!!
ДСОПЛ  организира  своите членове и през 2024г. при сключване на
"Задължителна застраховка за лицата упражняващи медицинска професия"
Вижте как ТУКВажно съобщение
съгласно чл.19 ал.1т.5 от Устава на ДСОПЛ членството в Дружеството се прекратява при невнасяне на членски внос повече от 12 /дванадесет/ месеца
ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСТВО И ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС:
КЛИКНИ ТУК
                           Уважаеми колеги,
Във връзка с извършвани проверки от НЗОК/РЗОК, Изпълнителна агенция "Медицински надзор", СРЗИ и други контролни органи  ДСОПЛ съвместно  с Адвокатско дружество " Шаркова и партньори"  осигурява безплатни правни услуги и защита на своите редовни членове,
вижте повече ТУК