ДРУЖЕСТВО   НА   СОФИЙСКИТЕ   ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ   ЛЕКАРИ
официален   сайт   на   ДСОПЛ
СИЛНИ СМЕ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
   телефон: +359 886408437                                                                                                    e-mail: dsoplus@gmail.com

ПОСЕТИТЕЛИ


Stats Of Hits
Промените в Наредба №15 за имунизациите и в имунизационния календар: от 12 май 2017г.  Отпада проба Манту и реимунизация с БЦЖ на отрицателните за 17-годишните, Запознаваме лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт, При нежелани реакции след ваксинация не уведомяваме РЗИ, а се съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ реда на чл. 184, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина".
Новата бланка за Годишен план за имунизациите 2018г.(срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет до 31 юли)
Указание НЗОК-БЛС заразпечатките в рецептурните книжки  (съкратен вариант от 25.04.2017)
НСОПЛБ предлага: След достигане на максималния брой (16) разпечатки в РК, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение. (22.6.2017)
Важна информация на СРЗИ за отчитане на Hexacima (16.06.2017)
Ще продължават запори на плащанията ни по договор с НЗОК при задължения над 100 лева.
Вижте коментар и писмото-отговор на МФ до БЛС тук  (13.06.2017)
КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) започва проверки в сектор "Здравеопазване"14.06.2017
Необходими документи при проверка в практиката  може да изтеглите от тук
ВАЖНО! Не е необходимо да се изпращат никакви документи към КЗЛД!
Административният съд реши:  всички заповеди за налагане на санкции, издавани на основание Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК са нищожни.(12.06.2017)
ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ТЕЛК)
НРД 2017, в сила от 01.04.2017 г.(6.6.2017)
Информация за ЗОЛ относно административна такса за издаване на бланка МЗ-120 /за вратите / (1.06.2017г.)
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ СЕ ПОЛУЧАВАТ САМО ОТ РЗОК (31.05.2017)
Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за родители  на деца от 6  седмична  до 32 седмична възраст при ваксиниране срещу РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ
Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за родители на деца на 12 или 13 годишна възраст при ваксиниране   срещу  ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС
Профилактични прегледи- дейности по НРД 2017(30.05.2017) д-р Ненов
Изявление на НСОПЛБ относно Регулативните стандарти(19.05.2017)
Важна информация в коридора на практиката (20.05.2017)
Презентации от конференцията на ДСОПЛ:
Промените в профилактичните и диспансерните прегледи. (13.05.2017) Новото в  НРД 2017,  (13.05.2017)       
Указание за начина на хоспитализация по онко- кл. пътеки и процедури (5.5.2017)
ОПЛ има ангажимент към онкологично болните само за първоначалното издаване на направление №7
Болниците издават последващите направленията по КП № 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 и  Амб.Процедура №5
Указание за провеждане на рехабилитация 30 дни  след хоспитализация 5.5.2017
Променената Наредба 15 за имунизациите е обнародвана в ДВ на 12.05.2017 виж наредбата тук
Отпада проба Манту и БЦЖ за 17 годишните, Вижте повече тук   Публикувана е и новата форма на сведение за извършините имунизации
    Вижте Мотивите ТУК
Ново указание на НЗОК от 12.05.2017г. връща изписването на тест-ленти отново при ОПЛ. Виж указанието тук
Указание на НЗОК за изписване на лекарства и медицински изделия (3.05.2017)
NB! Тест ленти за диабетици се изписват САМО от ендокринолог!
Писмо на БЛС до Бойко Борисов относно блокираните преводи на НЗОК при задължения към НАП (3.05.2017)
Указание БЛС-НЗОК за дейности извън работния график и  отчитането (30.04.2017)
Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)
Информация по чл.64а от ЗЗО и чл.82 от Закона за Здравето задължителна за поставяне в амбулаторията(24.04.2017)
Указание БЛС-НЗОК за прилагане на НРД 2017 11.04.2017
Писмо на НЗОК : всички лица със съмнение за морбили да се хоспитализират задължително (11.04.2017)
Заповед на МЗ за съвместна проверка РЗИ-РЗОК за изпълнение на имунизационния календар (5.04.2017)
Решение 593 на МС регламентира запор на преводите от НЗОК при наличие на задължения към НАП над 100лева
Промените в начина на работа от 1 април регламентирани в НРД 2017 (редакция 6.04.2017)
НРД 2017 + приложения + приложение №10- "Изисквания за сключване на договори с ПИМП"
виж и изтегли от ТУК 28.03.2017
Указание на НЗОК за отчитане на РГЕ от 23 март - ваксината ще се отчита на една фактура с РМШ, но НЕ е договорен ред за заплащането при поставянето и преди 1 април виж ТУК
Указания на ДСОПЛ относно морбили, съгласувани със СРЗИ 22.03.2017 изтегли от ТУК
СРЗИ разпорежда спешна имунизация и реимунизация с МПР на подлежащите деца на 13мес. и 12 год. 15.03.2107
Виж писмото ТУК
Министерството на здравеопазването взима превантивни мерки срещу разпространението на морбили на територията на страната 14.03.2017
Указание на НЗОК 2.03.2017г.
относно реда за отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити
Указание за кодирането на РМШ и РГЕ
ВАС постанови решение, с което отменя окончателно „Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК” 22.02.2017
БЛС и НЗОК се договориха да няма санкции при неизпълнение на критериите за качество в НРД
виж писмото тук (20.02.2017)
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

Утвърдени критерии на НЗОК за предписване на монопрепарати по МКБ I1018.01.2017

Указание на НЗОК: аптеките са ДЛЪЖНИ да изпълняват рецепти с повече от един монопрепарат  по I10, виж указанието тук
Указание на НЗОК от 30.12.2016 относно предписване на лекарства по I10 след 1.1.2017г.:
Лекарства по I10 с едно активно вещество трябва да се предписват  на ОТДЕЛНА рецептурна бланка ( можете да изпишете до 3 медикамента  - монопрепарати на една рецепта- виж указанието тук . Няма изискване на касата всеки един монопрепарат да се изписва на отделна рецепта! Виж писмотоТУК .
Виж списъка със 100% реинбурсираните  медикаментите тук
Указание на НЗОК за презаверка на Рецептурните книжки.



Управителен съвет на ДСОПЛ на 27 юли, четвъртък от 19.30ч. в Александровска болница, административен блок при следния дневен ред: 1.Доклад за проведения ОИС на НСОПЛБ на 8 юли 2.Определяне дата за Общо годишно Отчетно събрание на ДСОПЛ . 3. Определяне на дата за нова конференция на ДСОПЛ 4. Разни /споразумението с д-р Василев, определяне на дата/ден от месеца за регулярни УС, закупуване на техника, изготвяне на правилник за работата на УС и правилник за финансово подпомагане на членове на дружеството и др./
Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017г.)  В текста на Указанието точно е недвусмислено е написано: " Всяка разпечатка следва надлежно да се прекрепи към съответната оригинална страница на книжката".



Copyright © 2016
             ДСОПЛ
Global Family Doctor
НСОПЛБ
БЛС
споделяне в социални мрежи


конкурс на БЛС
Дарителската сметка на Адриана и Георги
виж ТУК
ДСОПЛ подкрепя протеста срещу насилието над лекари на 7.7.2017г. в 13.00ч.
виж повече ТУК
ДЕКЛАРАЦИЯ на
ДСОПЛ
Общото събрание на НСОПЛБ проведено на 8 юли в гр.Пловдив  преизбра доц. Киров за председател на сдружението
От ДСОПЛ д-р Николай Брънзалов е избран за председател на Контролната комисия и
д-р Георги Миндов за председател на Етичната комисия виж тук