Във връзка с влошената епидемична обстановка в страната УС на ДСОПЛ реши да подпомогне своите редовни членове/ заплатили чл.внос за 2019 и 2020г./ като закупи и предостави при декларирана нужда хигиенни материали, маски, защитни шлемове и др.
За да се получат средствата трябва да сте редове член и да подадете по електронен път заявление на ел. поща: dsoplus@gmail.com,
в което задължително вписвате:
Трите имена , точен служебен адрес, работен график, телефон за връзка и актуален е-майл
Ние ще се свържем с Вас или с колега във вашият район за получаване на пратката.
Средствата може да се получат и на място в 18 ДКЦ кв. Суха река, ул. Емануил Васкидович №51 след предварителна заявка към д-р Валентина Борисова на тел. 0888309123 или в кв.Враждебна ул. 28 №3 за заявка:  д-р Миндов тел.0886 408 437

БАНКОВА СМЕТКА НА ДСОПЛ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG18 UBBS 8002 1051 9744 40
BIC UBBSBGSF 
Основание за плащане д-р........................................
УИН......................................

чл.внос ДСОПЛ за период: от.....до...... .
ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСТВО И ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: КЛИКНИ ТУК
ЗАЯВЛЕНИЕ

От д-р ............................
УИН............................
Служебен адрес:...............................................
Работен график/смени:.......................................
Телефон:....................
e-mail:.........................

Желая
да получа  предпазни средства като редовен член на ДСОПЛ

дата:....................


Stats Of Hits