Уважаеми колеги,
Дружеството ще организира  при  застраховане  желаещите свои редовни членове и през 2022г. при сключване на  задължителната
"Застраховка на лицата упражняващи медицинска професия" съгласно чл.189 от Закона за здравето и Постановление №208 на МС
Нормативна база: Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)
                                    Застрахователната премия на ЗД Алианц за 2022г. с включена отстъпка от 20% за членове на Дружеството е 94.66лв.
С решение на УС на ДСОПЛ от 21 Декември 2021г. Дружеството ще подпомогне и плати в пълен размер застрахователната премия на всеки редовен член/присъствал като регистриран участник/   в дейността на Дружеството - Научно- практическата Конференция проведена  на 4 Декември 2021г. в НДК

Как можем да се застраховаме?
ПРОЦЕДУРА за издаване на ИНДИВИДУАЛНА ПОЛИЦА:

1. Необходимо е да сме редовни* членове на ДСОПЛ

*редовен е всеки член, който и заплатил членският си внос през предходните 2 години  или от възникване на членството си. Членският внос за 2021 И 2022 г. е 3 /три/ лева месечно или 36 лева годишно
2. Изтегляме и попълваме   ВЪПРОСНИК / на ЗД Алианц, не е променен от 2021г./(виж образец за попълване по- долу) изготвен от ЗАД Алианц+ Данните на всеки лекар, вкл. и на управителя, мед. сестра или фелдшер са попълват приложения списък на медицинските специалисти - Виж и изтегли от ТУК 
и действаме по един от посочените начини:
  а. изпращаме го (попълнен, сниман или скениран с подпис и фирмен печат) на мейла на брокера:  office_2@mvm11.com  МВМ брокер.
  б. разпечатваме, попълваме, подпечатваме и  занасяме  лично в офис на брокера МБМ на адрес:
офис "Застраховки Макединия" МВМ брокер в гр.София, бул. Македония №7, / локалното платно от Руски паметник към пл. "Македония" с работно време всеки ден от 8.30-18.00ч (носете печата на ЛЗ!),
Въпросника е изготвен от Алианц АД и е неразделна част от застрахователната полица!
Образец на попълнен  Въпросник за практики Без нает персонал: ВИЖ ТУК    При наличие на нает МЕДИЦИНСКИ персонал попълваме към  въпросника списък: Виж Тук
в. Когато полицата Ви е готова застрахователя ще се свърже с Вас за уточняване и подписване на договора по един от следните начини:
- на място в офиса на МВМ Брокер на бул. Македония №7
- изпращане по куриер в посочено от Вас място на готовата полица и подписването и в два екземпляра ( разходите за куриер са за сметка на ЛЗ)
Важно е знаем: Ако в Лечебното заведение имаме наети с договор: лекар и /или/ друг специалист  по здравни  грижи - мед.сестра,  фелдшер , те подлежат също на задължително застраховане, което не се поема от ДСОПЛ и е за сметка на лечебното заведение.
Друг нает персонал- без медицинско образование и нает с договор като: технически сътрудници, шофьор, куриер, санитар, хигиенист  и пр.  не подлежат на застраховане.

Ако не сте член на ДСОПЛ, но желаете да се застраховате, попълнете Въпросника и го изпратете на МВМ брокер, след което  се свържете със застрахователния брокер МВМ  на посочените по-долу телефони

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
"     Препоръчан застраховател : ЗАД Алианц България АД , или друг по Ваш избор / попитай брокера за офертата на конкретната компания/
"     Срок на застраховката: 1 год. 
"     Териториална валидност: Р. България
"     Лимити на отговорност на едно лице (лекар Управител на практика ): 60 000 лв. единичен / 120 000 лв. агрегатен, съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
"     Самоучастие: 500 лв. от всяка щета
НОВО! Ретроактивна дата: 2 години при подновяване на сключена към ЗАД Алианц застраховка през 2019г.
Преференциални условия само за членове на Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари:
-    Индивидуална полица
"     Застрахователна премия на лекар е 94.66 лв.
"    Общопрактикуващите лекари попадат във втора рискова група - специалност  Обща медицина.
При нает ЛЕКАР в практиката, втора рискова група:
"        60 000 лв. Лимити на отговорност на едно лице за едно събитие и 120 000 лв. в агрегат на всяко лице със специалност Обща медицина, във Втора рискова група

За нает персонал МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИЛИ ФЕЛШЕР в практиката, първа рискова група:
  -  30 000 лв. Лимити на отговорност на едно лице  за едно събитие и 60 000 лв. в агрегат на всяко лице за медицинска сестра и фелдшер, Първа рискова група.
"     Застраховател : ЗАД Алианц България
"     Срок на застраховката: 1 год.
    Ретроактивна дата: 1 година при подновяване на сключена към ЗАД Алианц застраховка през 2021г.
"     Териториална валидност: Р. България
"     Лимити на отговорност на едно лице: 30 000 лв. за едно събитие и 60 000. агрегатен лимит , съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
"     Самоучастие: 500 лв. от всяка щета
Застрахователна премия на лице: медицинска сестра: 39.17 лв
Застрахователна премия на лице: фелдшер или друг мед. специалист :  Попитай брокера  за оферта

         за контакти с МВМ Брокер виж ТУК

При необходимост от разяснения за условията на застраховката и попълване на въпросника може за се обръщате към
    г-н  Александър Илчев - застраховател на МВМ Брокер на тел: 02 952 11 79,  или на 
  Мобилен телефон: 0893 875 800  в работни дни от 09.00ч. до 18.00ч.С уважение: д-р Георги Миндов, председател на ДСОПЛ, тел. 0886 408 437
                          г-н Боян Ангелов, управител на ЗБ МВМ11  тел. 0897 87 58 00


Stats Of Hits
ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСТВО И ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: КЛИКНИ ТУК
БАНКОВА СМЕТКА НА ДСОПЛ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG18 UBBS 8002 1051 9744 40
BIC UBBSBGSF 
Основание за плащане: д-р........................................
    
УИН.................................за......период

чл.внос ДСОПЛ за период: от.....до...... .